15 sierpnia 2010

Lepsza ochrona zdrowia dla Australii

Ochrona zdrowia dostępna i przystępna

Bogaty naród, taki jak australijski, powinien mieć silny i zrównoważony system publicznej opieki zdrowotnej.

Zieloni chcą przeznaczyć pieniądze na ochronę zdrowia do obszarów, gdzie przyniosą one najwięcej dobra, by bronić i poprawiać zdrowie wszystkich Australijek i Australijczyków. Czas już skończyć finansowanie wzrostu sektora prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych - 3,8 miliarda dolarów australijskich może pomóc w rozwoju lokalnych sieci pomocy zdrowotnej i skróceniu kolejek.

Możemy znacząco zmniejszyć koszty ochrony zdrowia poprzez skupienie się w większym niż do tej pory stopniu na utrzymywaniu ludzi w dobrym stanie. Promując dostęp do wczesnego wykrywania schorzeń, najbardziej aktualnej wiedzy dotyczącej zdrowia, badań profilaktycznych i przesiewowe, możemy zredukować rosnący ciężar przewlekłych chorób.

Mądry kraj, taki jak Australia, powinien szkolić większą ilość specjalistek i specjalistów od zdrowia - powinniśmy eksportować wyniki naszych badań, nie importować lekarki i lekarzy z krajów rozwijających się.

Opieka dentystyczna dla wszystkich

Wszyscy wiemy, jak drogie potrafią być usługi dentystyczne, możemy sobie nie zdawać jednak sprawy z tego, że proste, ale nieleczone problemy z uzębieniem prowadzą do obecności większej ilości osób z przewlekłymi chorobami w naszych szpitalach. Denticare to plan australijskich Zielonych na rzecz powszechnego dostępu do niekosmetycznej opieki dentystycznej - rozsądne poszerzenie Medicare, by szybciej obsługiwać ludzi i tym samym zapewniać lepsze rezultaty opieki nam wszystkim. Pomysł ten został w pełni przeliczony i może być stopniowo wprowadzany w okresie najbliższych pięciu lat.

Więcej pieniędzy na zdrowie psychiczne

Choroby psychiczne to ważna kwestia zdrowotna, dotycząca naszej społeczności, i jako takie muszą być podstawowym czynnikiem branym pod uwagę przy narodowej reformie zdrowia. Szereg podejść potrzebnych jest do utrzymania ludzkiego dobrostanu, z dala od szpitala, a także, by umiejętnie podchodzić do tych schorzeń.

Zieloni chcą znaczącego zwiększenia corocznego finansowania, w tym:
- 100 milionów dolarów australijskich na profilaktykę w społecznościach lokalnych i na centra rehabilitacyjne
- 150 milionów na programy interwencyjne we wczesnej fazie schorzeń
- 100 milionów na programy radzenia sobie z przewlekłymi chorobami
- powołanie ministerstwa zdrowia psychicznego

Plan Zielonych na placówki pierwszego kontaktu

Nasza sieć zdrowotna i szpitalna powinna być zorganizowana w sposób, umożliwiający wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej. Zieloni proponują system zdrowotny, zbudowany wokół zintegrowanych, multidyscyplinarnych centrów opieki zdrowotnej pierwszego kontaktu - gdzie pacjentki i pacjenci mieliby dostęp do szerokiej palety usług, w tym lekarzy rodzinnych, opieki dentystycznej, pielęgniarskiej i psychologicznej.

Tak zintegrowane usługi pozwalają na kładzenie większego nacisku na profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób, a także bardziej precyzyjne świadczenie usług do grup ich potrzebujących - tak, by ludzie byli zdrowsi i mniej czasu spędzali na leczeniu szpitalnym.

Opieka nad osobami starszymi - dla naszej przyszłości

Trwa poważny kryzys w usługach opieki w Australii. Obecny system jest dysfunkcjonalny i słabo przygotowany do sprostania wyzwaniom przyszłości.

Zieloni wierzą, że powinniśmy wkładać więcej zasobów w podtrzymywanie zdrowia, mobilności i niezależności naszych osób starszych, dając im więcej wyborów, więcej możliwości korzystania z opieki społeczności i większego wsparcia dla osobom, opiekującym się członkiniami i członkami rodziny.

Potrzebujemy zbadać rzeczywiste koszty opieki - tak, by osoby zajmujące się nią otrzymywały godne, atrakcyjne wynagrodzenie, dzięki czemu możemy stworzyć usługi i infrastrukturę opieki nad osobami starszymi w przyszłości.

Uczciwy start, godne życie, zielona przyszłość...

Naszą wizją jest wspieranie rozsądnych i postępowych zmian w jakości i harmonii życia wszystkich Australijek i Australijczyków - tak, by nasz kraj i nasz świat stał się zdrowszym i lepszym miejscem do życia dla nas i dla naszych dzieci.

Bogaty naród, taki jak australijski, powinien dysponować silnym i zrównoważonym systemem publicznej opieki zdrowotnej - z odpowiednio finansowanymi usługami, większą ilością etatów pielęgniarskich i lekarskich, a także uczciwych zarobków dla tych, którzy chcą pracować w systemie zdrowotnym.

Wyzwanie polega na przygotowaniu praktycznych zmian, które będą skutkować lepszymi rezultatami, uczynią nasze miejsca życia i pracy zdrowszymi, podtrzymają naszą gospodarkę i styl życia.

Jako zielona rzeczniczka w kwestiach zdrowia, starzenia się i usług realizowanych w społecznościach lokalnych, senatorka Rachel Siewert blisko współpracuje z ekspertami i organizacjami społecznymi w celu zwiększenia dostępności i efektywności usług.

Zainicjowany przez nią Fundusz Pracy o wartości 450 milionów dolarów australijskich stworzył więcej miejsc pracy niż jakakolwiek inna część rządowego pakietu stymulacyjnego - dostarczając przy tym kluczowe usługi społeczne pomagając przy tym w walce z bezrobociem.

Nasze priorytety to:
- Dostępna dla wszystkich opieka zdrowotna
- Powszechny dostęp do opieki dentystycznej
- Pilne działania powstrzymujące zmiany klimatyczne
- Lepsze finansowanie i wsparcie dla usług zdrowia psychicznego
- Reforma opieki nad osobami starszymi dla potrzeb przyszłości
- Zintegrowane podstawowe usługi medyczne
- Dostępna dla wszystkich edukacja wysokiej jakości
- Lepszy dostęp do usług opieki nad dziećmi
- Prostszy i bardziej sprawiedliwy system opieki społecznej

Twój głos ma znaczenie

Ponad milion Australijek i Australijczyków głosowało w ostatnich wyborach na Zielonych. Już dziś mamy 5 osób w Senacie, 22 w parlamentach stanowych i ponad 100 lokalnych radnych w całym kraju.

Zieloni stanowią prawdziwą alternatywę dla zmęczonych, cynicznych gier Partii Pracy i Liberałów, mają także chwalebną historię walki o to, co słuszne, a nie tylko o to, co łatwe.

Zieloni pracowali konstruktywnie z obiema większymi partiami, zabezpieczając ponad 400 milionów dolarów australijskich na lokalne miejsca pracy w ekonomicznym pakiecie stymulacyjnym, dodatkowe 32 dolarów tygodniowo dla emerytek i emerytów, ambitniejsze cele w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, likwidację Work Choices - ustawy ograniczającej prawa pracownicze, a także poprawę jakości prawa pracy. Zieloni wspierają sprytne, sensowne rozwiązania chroniące czyste powietrze, wodę i ziemię w Australii. Zależy nam na uczciwym dostępie do usług zdrowotnych, edukacji i pracy. Właśnie dlatego tak ważny jest zielony głos w Senacie.

Materiał wyborczy australijskich Zielonych - wybory już 21 sierpnia.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...