28 sierpnia 2010

Głosuj w Warszawie - Twój głos jest ważny!

Wybory samorządowe determinują kształt miasta - tego ile ile trzeba będzie zapłacić za czynsz i o ile będzie więcej placów zabaw, czy przybędzie ścieżek rowerowych, festiwali teatralnych, koncertów, imprez i jak będzie wyglądał transport miejski. Nikomu chyba sprawy związane z jego najbliższym otoczeniem nie są obojętne. Jeżeli mieszkasz na stałe na obszarze Warszawy (bo np tutaj studiujesz lub pracujesz) warto byś wziął/wzięła udział w wyborach samorządowych, które odbędą się jesienią 2010 roku.

W odróżnieniu od wyborów prezydenckich czy parlamentarnych, w wyborach samorządowych nie można uzyskać zaświadczenia o prawie do głosowania czy wpisać się do spisu wyborców. Istnieje jednak możliwość głosowania dla osób które nie są zameldowane na obszarze stolicy do wzięcia udziału w wyborach samorządowych Warszawy. Należy wpisać się do stałego rejestru wyborców.

Stały rejestr wyborców, jak sama nazwa wskazuje jest jest to rejestr wszystkich mieszkańców danego obwodu, którzy mają prawo do głosowania. Zazwyczaj są tam umieszczane osoby, które są po prostu zameldowane na danym obszarze. Meldunek jednak nie jest warunkiem koniecznym. Najistotniejszy jest fakt stałego zamieszkiwania.

Co daje wpisanie do stałego rejestru wyborców?


Jeżeli planujesz mieszkać w Warszawie przez dłuższy czas, a z wielu względów nie chcesz zmieniać swojego miejsca zameldowania warto złożyć wniosek o wpisanie do rejestru. Po pierwsze będziesz mógł/mogła wziąć udział w wyborach samorządowych. Po drugie będziesz już przy każdych wyborach (parlamentarnych, prezydenckich, referendach) zawsze umieszczana/umieszczany w stałym spisie wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Gdy będziesz chciał/ła głosować w Warszawie, nie będziesz musiał/ła występować o zaświadczenie o prawie do głosowania, czy każdorazowo składać wniosek o wpisanie do spisu wyborców. Z drugiej strony nie będziesz już umieszczany/umieszczana w rejestrze miejsca zameldowania. Oczywiście możesz wpisywać się do rejestru wyborców w raz z każdą zmianą miejsca zamieszkania.

Formalności

- Należy w urzędzie miasta - biurze administracji i spraw obywatelskich - zlokalizowanych w poszczególnych dzielnicach, złożyć wniosek. Można go pobrać tutaj - dla obywateli i obywatelek Polski obowiązuje wniosek w części A. Wypełnienie go nie zajmuje wiele czasu.

- Składając wniosek trzeba mieć ze sobą dowód osobisty.

- Praktyka pokazuje, że warto mieć również ze sobą oryginał umowy najmu, zaświadczenie o studiowaniu (czasami wystarczy tylko indeks bądź legitymacja studencka), umowę o pracę - kopię tych dokumentów można załączyć do wniosku.

- Złożenie wniosku jest bezpłatne i można dokonać tego w każdym momencie.

Na rozpatrzenie wniosku należy poczekać 3 dni. Można się od decyji odwołać w terminie 3 dniowym od dnia doręczna, do sądu rejonowego.

Więcej informacji:

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...