15 czerwca 2010

Eko-logiczny czerwiec

Wiec "Mam prawo do zieleni" - czwartek, 17 czerwca, godz. 13.00, Plac Bankowy 3/5

- Kto jest zaproszony? Wszyscy, którzy podpisują się pod hasłem "Mam prawo do Zieleni". Ci, którym nie jest obojętne w jakim środowisku będziemy żyć i którzy zdają sobie sprawę, iż polityka Ratusza coraz bardziej oddala się od oczekiwań zwykłych obywateli Warszawy. Zaproszeni są zarówno Mieszkańcy jak i organizacje społeczne.

- Dlaczego wiec uliczny? Ponieważ w wielu sprawach mimo wielu prób i dziesiątek wysłanych pism nie widzimy gotowości Ratusza do dialogu ze społeczeństwem.Wręcz przeciwnie - głos społeczny jest coraz bardziej marginalizowany i zbywany, zaś wiele informacji o trwających konfliktach społecznych nie jest ujawnianych w mediach.

- Co będziemy robić? Złożymy petycję na ręce Pani Prezydent, w której będziemy żądać zmiany polityki miasta w zakresie gospodarowania zielenią miejską i terenami przyrodniczo cennymi, prawdziwych konsultacji społecznych przed wydawaniem ważnych dla Mieszkańców decyzji oraz przestrzegania prawa ochrony przyrody i prawa unijnego. Niepokoją nas także działania organów administracji publicznej oraz organów ścigania skierowane naszym zdaniem przeciwko osobom starającym się ochronić środowisko i wyrażającym to w sposób zgodny z prawem, w ramach przysługujących im swobód obywatelskich. Zaplanowano także konferencję prasową.

***

Dni Eko w SGGW!

Sesja? Praca? Zrób sobie przerwę! Już 19 czerwca w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się zielona konferencja „Dni Eko”! Na wydarzenie zapraszają członkowie międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC.

Dni Eko to wydarzenie poświęcone aktywnej ekologii. Problematyka ochrony środowiska, choć często nagłaśniana, nie wydaje się być w pełni rozumiana i akceptowana przez społeczeństwo. Organizatorzy konferencji zaplanowali to zmienić, stawiając sobie za cel poszerzenie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród studentów.

Atutem konferencji „Dni Eko” będzie jej fundament merytoryczny. W programie nie zabraknie takich pozycji jak recykling, zmiany klimatyczne, odnawialne źródła energii czy energetyka jądrowa. Dla osób nastawionych na aktywne zdobywanie wiedzy przygotowano również sesję warsztatową, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość wypracowania spójnej wizji zielonego miasta (na warsztat konieczna rejestracja na www.aiesec.pl/eko). A wszystko to z pomocą ekspertów ze świata nauki, odpowiedzialnego biznesu, a także przedstawicieli urzędu miasta, organizacji pozarządowych i polityków!

Uwaga zbiórka! Jeżeli w trakcie wiosennych porządków natrafiłeś w swoim domu na stary i bezużyteczny elektrośmieć, nie zapomnij przynieść go ze sobą na Dni Eko. W dniu konferencji na terenie Szkoły Główniej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Na wszystkich eko-odpowiedzialnych czekają upominki! Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Europejska Platforma Recyklingu.

Bez względu na to czy jesteś już eko-ekspertem czy jeszcze zielonym laikiem, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Tego nie można przegapić!

Komisarz UE w Polsce! Zespół „Dni Eko” zaprasza również na wykład unijnej komisarz ds. klimatu Connie Hedegaar, który odbędzie się w przeddzień konferencji dnia 18 czerwca!

Konferencja „Dni Eko”, 19 czerwca 2010 r., g. 10:30-19:00, Kampus Główny SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, Budynek 32 (zielony)

Więcej informacji na stronie wydarzenia

W programie między innymi:

11:00 - 15:00 Razem stworzymy idealne miasto! Moderacja: Dariusz Szwed (sala 09)

11:00 -11:15 Wprowadzenie

11:15 -12:20 Praca w grupach:

Działalność organizacji pozarządowych – prowadzący: p. Sławomir Brzózek (Fundacja Nasza Ziemia)

Miejska demokracja – prowadzący: p. Irena Kołodziej oraz p. Katarzyna Dmochowska (Partia Zieloni 2004)

Mobilność w mieście– prowadzący: p. Karola Mocniak i p. Rafał Muszczynko (Stowarzyszenie Zielone Mazowsze)

Zieleń miejska – prowadzący: dr inż. Kinga Kimic oraz mgr inż. Ewa Doboszyńska (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW)

Zwierzęta w mieście – prowadzący: p. Emilia Szwonder (Wydział ds. Zwierząt Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy) oraz p. Piotr Żmudzki (Referat ds. Ekologicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy)

12:20-12:30 Przerwa

12:30 -13:40 Prezentacja wyników grup dyskusyjnych

13:40 -14:00 Słowo o Recyklingu – prezentacja: p. Michał Babicz (Wydział Monitoringu i Informacji o Środowisku Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy)

14:00- 14:15 Przerwa

14:15 -15:10 Podsumowanie, panel dyskusyjny

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...