10 maja 2010

Zielone "Czy wiesz, że..." Anglii i Walii

Wszystkie poniższe postulaty i informacje pochodzą z programu wyborczego Zielonych Anglii i Walii na majowe wybory parlamentarne.

***

Nierówności są złe dla nas wszystkich

Nowe dowody, opublikowane przez Equality Trust, pokazują, że nierówności wiążą się z wieloma społecznymi problemami, zaś równość - z sukcesem. Poniższe dane nie są uprzedzeniami sentymentalnych lewicowców, lecz faktami opartymi na badaniach naukowych.

- Poziom zaufania międzyludzkiego jest wyższy w bardziej egalitarnych krajach
- Więcej osób studiujących przerywa naukę w rozwarstwionych stanach USA
- Dzieci w bardziej egalitarnych częściach Stanów Zjednoczonych wypadają lepiej przy liczeniu i czytaniu
- Bardziej egalitarne społeczeństwa mają mniej osób w więzieniach - USA więzi proporcjonalnie 14 razy więcej osób niż Japonia
- Masz większe szansę na zamożność, jeśli masz biednych rodziców, w egalitarnej Norwegii niż w elitarnych Stanach Zjednoczonych. Mobilność społeczna w Wielkiej Brytanii spadła w ostatnich latach.
- W nierównych społeczeństwach jest więcej przemocy i morderstw
- Mniej nastolatek zachodzi w ciążę w bardziej "równościowych" państwach
- Jakość życia dzieci mierzona za pomocą Indeksu UNICEF jest największa w społeczeństwach egalitarnych, Wielka Brytania ma najgorszy jego poziom wśród państw rozwiniętych.
- Bardziej egalitarne społeczeństwa recyklizują więcej śmieci
- Nie tylko osoby biedne korzystają z większej równości, także osoby bogate mają lepszą jakość życia w społeczeństwach "równościowych" niż w mniej równych.
- Nierówność wpływa na stan zdrowia

Lepiej zapobiegać niż leczyć, a profilaktyka jest częścią działania na rzecz równości

Zieloni chcą większej roli zapobiegania chorobom za pomocą profilaktyki, zdrowszego trybu życia i większej równości. Pokazuje to, w jaki sposób nasze pomysły, w przeciwieństwie do innych partii, łączą się ze sobą w spójną całość.

Nie będziemy mieć efektywnej profilaktyki, a tym samym myślącej długofalowo opieki zdrowotnej, bez poważnej redukcji zanieczyszczeń ekologicznych i szerszego dostępu do przyrody. Widzimy także powiązania między fizycznym a psychicznym dobrostanem.

Już samo uczynienie naszego społeczeństwa bardziej równym poprawi nasz stan zdrowia, i to bez wydawania choćby grosza więcej na NHS - publiczną służbę zdrowia. Oczekiwana długość życia, śmiertelność noworodków, niska waga urodzeniowa oraz samoocena zdrowotna mają gorsze wskaźniki w bardziej nierównych społeczeństwach. Choroby psychiczne i uzależnienie od leków są bardziej prawdopodobne w rozwarstwionych krajach. Otyłość jest mniejszym problemem w egalitarnej Japonii niż w rozwarstwionych USA. Lepsze zdrowie nie jest kwestią wiecznego podnoszenia nakładów na NHS. Pewniejszą drogą, która nie może być odwlekana przez pomaganie bankierom, jest wspieranie prostych kwestii, takich jak dobre jedzenie, mniejszy poziom rywalizacji i mniejszy stres.

***

Nasza polityka energetyczna nie tylko jest najlepsza pod kątem zapobiegania zmianom klimatu, tworzy też najwięcej miejsc pracy (dane w ciągu roku na 1 terawatogodzinę):

Wiatr 918–2400
Węgiel 370
Gaz i ropa 250–265
Atom 75

Największym zwycięzcą w tej kategorii jest jednak efektywność energetyczna, związana z naszymi propozycjami dotyczącymi chociażby termoizolacji. Oszacowano, że przy wzroście efektywności energetycznej na poziomie 1% rocznie, trwający 10 lat okres pozwoliłby na utworzenie i podtrzymanie przez ten czas 200 tysięcy dodatkowych miejsc pracy na terenie Unii Europejskiej.

Zieloni mają doświadczenie prowadzenia darmowych programów termoizolacji. Pracując w Kirklees wraz z przedsiębiorstwami energetycznymi udało się zapewnić darmową termorenowację gospodarstwom domowym w tej położonej w Yorkshire miejscowości. Projekt ten stworzył 128 miejsc pracy i nowe centra szkoleniowe. Kosztował w ciągu 3 lat 20 milionów funtów i ma na celu ocieplenie 40 do 60 tysięcy domów.

Atom nie jest rozwiązaniem

Istnieją osoby zajmujące się ochroną środowiska, które - w obliczu zmian klimatu - uznają, że energetyka atomowa musi stać się częścią miksu energetycznego. Nie zgadzamy się z tą opinią.

- Raport Komisji Zrównoważonego Rozwoju wskazał, że nawet w wypadku podwojenia zdolności produkcyjnych, energetyka jądrowa byłaby w stanie obniżyć emisję CO2 Wielkiej Brytanii jedynie o 8% do roku 2035.
- Nadal nie ma długofalowych rozwiązań dotyczących składowania odpadów promieniotwórczych.
- Ekonomika nowych instalacji jądrowych jest mocno niepewna, podczas gdy np. energetyka wiatrowa jest już dobrze znana i przewidywalna. Istnieje ryzyko, że za tę niepewność odpowiedzą osoby płacące podatki.
- Atom to scentralizowany system wytwarzania energii, podczas gdy powinniśmy dążyć do jej mikrogeneracji i tworzenia lokalnych sieci dystrybucyjnych.
- Nowy program jądrowy tworzy wrażenie, że potrzeba nam jedynie niewielkiego przejścia technologicznego, co podmywa potrzebę oszczędzania energii.
- Decydując się na tworzenie elektrowni atomowych, nie będziemy mogli powstrzymać od tego innych krajów. Zwiększa to ryzyko wypadków, napromieniowania i ataków terrorystycznych.

***

Polityka wobec młodych

- Podwojenie inwestycji w osoby młode. Oznacza to zwiększenie poziomu inwestycji w osoby w wieku 13-19 lat na infrastrukturę pozaszkolną z 98 do niemal 200 funtów, co kosztować będzie miliard funtów.
- Stworzenie 2 tysięcy Centrów Młodzieżowych, specjalnych przestrzeni spotkań i kreatywności. Oferowałyby one także dostęp do informacji i specjalistycznego wsparcia dla osób młodych, przeżywających trudności.
- Stworzenie ogólnokrajowego ciała, nadzorującego infrastrukturę młodzieżową, w tym ww. centra.
- Ogólnokrajowa Rada Młodzieży, która da osobom w wieku 11-17 lat (wybranym w wyborach, w których prawo głosu będą miały osoby od 11 do 18 roku życia) prawo do kontroli drobnej części wydatków lokalnego samorządu (do 25 tysięcy funtów), przeznaczonych na Fundusz Młodzieży.
- Każda ucząca się osoba poniżej 18 roku życia powinna mieć prawo do darmowych przejazdów autobusowych poza godzinami szczytu, by wprowadzać nawyki transportowe od najmłodszych lat tak, by trwały one w dalszym życiu.
- Należy podnieść wiek odpowiedzialności kryminalnej do 14 roku życia. Reformy wymaga system sądowniczy tak, by stworzyć silne przeciwwskazania dla więzienia młodocianych przestępców.
- Zakaz nałożony na rynek mody dotyczący prezentowania nadmiernie szczupłych modelek, by zmniejszyć stres nakładany na dziewczęta i nacisk na poddanie się dążeniu do niezdrowego i nierealnego ideału.
- Narodowy program wolontaryjny dla każdej osoby poniżej 18 roku życia, skłaniający do międzypokoleniowej spójności społeczności lokalnych, zbierający pieniądze dla gospodarki.

***

Inwestycje w transport publiczny

Rozwój transportu publicznego (a także chodzenia pieszo i poruszania się na rowerze) jest niezmiernie ważne w procesie odwęglania naszej infrastruktury transportowej, jest to bowiem jedyny sektor, w którym wpływające na zmiany klimatyczne emisje CO2 idą w górę.

Przeznaczylibyśmy pieniądze obecnie marnowane na wielkie projekty drogowe w kierunku transportu zbiorowego, w szczególności na lokalne programy dla pieszych, osób podróżujących rowerem i autobusem.

Półtora miliarda funtów przeznaczylibyśmy na wsparcie już istniejącego transportu tak, by opłaty za niego spadły o 10%, oraz 30 miliardów na inwestycje w usprawnienie działania systemu. Miałoby to efekt w postaci wzmacniania społeczności lokalnych, promowania większego szacunku dla przestrzeni, zmniejszania przestępczości, poprawy jakości zdrowia i zmniejszania ilości wypadków drogowych. Pomogłoby to też w stworzeniu 160 tysięcy miejsc pracy.

Nowe inwestycje w transport publiczny powinny być tak bardzo niskoemisyjne, jak tylko się da.

Przy każdej możliwej okazji Zielone radne i radni z Lewisham działali na rzecz walki ze zmianami klimatu i prezentowali praktyczne rozwiązania umożliwiające mieszkankom i mieszkańcom odegranie swojej części zadania. Udało im się przeforsować poprawki do lokalnego budżetu:

- Większą ilość pieniędzy na zrównoważony transport, promowanie jazdy rowerem i chodzenia, a także na szkolenia rowerowe w szkołach.
- Pieniądze na pierwszą na londyńskim osiedlu akcję zmniejszania zużycia energii - ulica po ulicy.
- Inteligentne mierniki zużycia energii w bibliotekach.
- Panele słoneczne na dachach lokalnych podstawówek.

***

Podatek Robin Hooda - finansowe "janosikowe"

Wspieramy pomysł na podatek od transakcji finansowych (podobnie jak i Podatek Tobina od transakcji walutowych). Chodzi o stworzenie podatku o niskim progu (np. 0,05%), nakładanego na wartość każdej transakcji finansowej między instytucjami finansowymi na całym świecie. W skali globalnej podatek ten ma potencjał zebrania ćwierć biliona funtów szterlingów, a także do ustabilizowania rynków finansowych.

Jakikolwiek nowy traktat dotyczący zmian klimatu musi być powiązany z transferem zasobów o wartości przekraczającej 150 miliardów dolarów amerykańskich rocznie od krajów bogtatych do biednych za pośrednictwem Konwencji Ramowej Narodów Zjednoczonych dotyczącej Zmian Klimatu (UNFCCC), by zapłacić za rozwój odnawialnych technologii energetycznych, adaptacji do zmian klimatu, oraz w celu zapobieżeniu deforestacji.

Wspieramy przeznaczenie środków ze wspomnianego podatku na ten cel i szerzej - na rzecz globalnego, zrównoważonego rozwoju. Jeśli ten pomysł się nie powiedzie, Wielka Brytania musi zapłacić swój udział za pomocą innych zasobów.

***

Dług i dług ekologiczny

Zieloni chcą oszacowania wartości i źródeł długi poprzez uznanie, że historyczny dług ekologiczny państwa bogate są winne tym biednym.

Raport z roku 2008 na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley odkrył, że dług ekologiczny krajów bogatych na rzecz biednych przekracza tradycyjny dług biednych wobec bogatych. Dla przykładu - emisje gazów szklarniowych z krajów słabo rozwiniętych wyrządziły krajom bogatym 740 miliardów dolarów szkód, podczas gdy kraje bogate w tym samym czasie wyrządziły szkodę biednym wartą 2,3 biliona dolarów.

Dług ekologiczny nawarstwił się poprzez wydobywanie zasobów naturalnych bez płacenia za nie, używanie wiedzy społeczności autochtonicznych dla rozwoju produktów (np. leków) bez odpowiedniej rekompensaty, używanie lokalnej ziemi dla tworzenia zorientowanych na eksport monokultur zamiast karmienia lokalnej populacji, a także zanieczyszczanie atmosfery nieproporcjonalnie dużymi emisjami gazów cieplarnianych.

Dług ekologiczny musi zostać rozpoznany i zapłacony. Zieloni chcą umorzenia wszystkich niesprawiedliwych i niezrównoważonych długów tradycyjnych, które państwa biedne "wiszą" bogatym.

Długi te są często niesprawiedliwe i pogarszają poziom biedy. Spora część długów państw ubogich pozostała z bezwzględnych pożyczek zamożniejszych krajów w latach 70. XX wieku. Część ich efektów została dodatkowo wzmożona przez skorumpowane rządy w części krajów rozwijających się, lecz prawdziwe szkody wyrządzają olbrzymie raty spłat, żądane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i rządy bogatych krajów.

W chwili obecnej z umarzaniem długów wiąże się wiele wymagań, nierzadko niesprawiedliwych i niedemokratycznych. Chcemy usunięcia tych zobowiązań. Jedynym sposobem na unikanie długów w przyszłości jest sprawiedliwość ekonomiczna już dziś. Dlatego też wspieramy Milenijne Cele Rozwojowe i ich osiągnięcie do roku 2015.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...