5 grudnia 2009

Nie dla wojny, tak dla planety - Zielone zaproszenia

Spotkanie organizacyjne Inicjatywy Stop Wojnie

Niedziela 6 grudnia 2009 r.
godz. 18.00
ul. Piękna 64a lok. 11

Władze polskie zamierzają radykalnie zwiększyć polski kontyngent w Afganistanie – mowa jest o dosłaniu 600 – 1000 żołnierzy w dodatku do obecnych 2000. Mimo coraz tragiczniejszej rzeczywistości okupacji w Afganistanie, sprzeciwu wobec niej znacznej większości społeczeństwa polskiego, braku pieniędzy na szpitale i inne podstawowe potrzeby zwykłych ludzi, rząd i prezydent dążą do eskalacji wojny.

Rząd ogłosił także rychłe podpisanie umowy o statusie wojsk amerykańskich w Polsce (tzw. SOFA). To przygotowanie pod budowę baz USA nad Wisłą, czyli dalsze przywiązanie Polski do wojennego rydwanu Waszyngtonu.

Inicjatywa „Stop Wojnie” zaprasza wszystkich zainteresowanych aktywnością przeciw militarystycznej polityce władz na spotkanie organizacyjne.

***

Na powstrzymanie niebezpiecznych zmian klimatu zostało coraz mniej czasu. W przeciwnym razie grożą nam katastrofalne skutki - takie, jak brak wody dla 3 miliardów ludzi na ziemi, a w Polsce całkowite zalanie Żuław czy gdańskiej starówki.

Uczestnicy marszu "Chrońmy Ziemię, chrońmy ludzi" przedstawiają następujące postulaty skierowane do międzynarodowej konferencji klimatycznej w Kopenhadze - COP 15, a także do rządu polskiego:

- Podjęcie działań w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 30-40% do 2030 i 90-95% do roku 2050

- Podjęcie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i oszczędzanie energii

- Przygotowanie planu odchodzenia od węgla jako głównego źródła pozyskiwania energii na rzecz jej odnawialnych źródeł, wraz z konkretnym budżetem inwestycji

- Gwarancja miejsc pracy w nowym sektorze energetyki odnawialnej dla górników i innych zatrudnionych w przemyśle węglowym

- Publiczne dotowanie instalacji paneli słonecznych, ocieplania domów i innych działań służących oszczędzaniu energii i podnoszeniu efektywności energetycznej

- Zwiększenie inwestycji w publiczny transport zbiorowy, który musi być systematycznie rozbudowywany, tani i łatwo dostępny. Priorytet musi zostać udzielony transportowi kolejowemu, a przewóz towarów powinien zostać przeniesiony z TIRów na tory.

- Stworzenie ram finansowych i prawnych do opracowywania przez samorządy kompleksowych i skutecznych lokalnych polityk klimatycznych

Zapraszamy na demonstrację pod kancelarią premiera - 12 grudnia, godz. 12.00.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...