15 listopada 2009

Zielony fundraising

Ponieważ czasy są ciężkie i nie ma co tego ukrywać, zachęcamy wszystkie osoby, które mają nieco grosza przy duszy i dla których zielone idee, prezentowane m.in. na łamach tego bloga, to dobra alternatywa dla naszego kraju, do wsparcia finansowego. Poniżej list fundraisingowy, który pokazuje, że przez ostatnie lata nie próżnowaliśmy. Dziękujemy za wszelką pomoc.

***

Szanowni Państwo,

dzięki darowiznom od Osób, które chcą wspierać skuteczne działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, równości płci, sprawiedliwości społecznej, tolerancji i idei świeckiego państwa oraz rozwoju kultury i społeczeństwa wiedzy, już od ponad 5 lat utrzymujemy się jako partia Zielonych w Polsce. Jedyna – dodajmy - w Polsce partia włączona do struktur Europejskiej Partii Zielonych (EPZ) oraz ściśle współpracująca z Grupą Zielonych w Parlamencie Europejskim.

Jesteśmy dumni, że w tym czasie mogliśmy zorganizować i współorganizować kilkaset skutecznych akcji obywatelskich, debat, demonstracji, prezentacji oraz innych wydarzeń mających wielki wpływ na postępującą modernizację polskiego życia społecznego i politycznego.

Wśród naszych największych osiągnięć możemy wymienić:
- dramatyczną, ale i zwycięską obronę Rospudy,
- walkę z nietolerancją podczas Marszy Równości w 2006 roku,
- merytoryczną obecność w medialnej dyskusji o energetyce atomowej,
- udział w międzynarodowej konferencji nt. ochrony klimatu COP 14 w Poznaniu w 2008
roku,
- wspieranie społecznego oporu w sprawie tarczy antyrakietowej,
- sprzeciw wobec obecności polskich żołnierzy w Iraku i Afganistanie,
- wspieranie walki o bezpieczną żywność bez genetycznie modyfikowanych składników,
- obronę Pola Mokotowskiego w Warszawie oraz innych terenów zielonych
przed zniszczeniem;
- opór wobec hipokryzji i cenzury w kwestiach związanych z łamaniem praw człowieka, przemocą i niesprawiedliwością wobec kobiet oraz wszelkich mniejszości.

Bywamy w Sejmie i w Senacie, jesteśmy zapraszani do mediów regionalnych i ogólnopolskich, zabieramy głos na krajowych i międzynarodowych forach, gdzie często decyduje się o przyszłych losach Ziemi. Stawaliśmy także nieraz w obronie przyrody i zwierząt, współtworząc dokumenty, monitorując działania odpowiedzialnych urzędów, wspierając poczynania małych i dużych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i pomagając ludziom, dla których ważne jest czyste środowisko i życie przyszłych pokoleń.

Od 2004 roku startowaliśmy kolejno: w wyborach do Parlamentu Europejskiego, do polskiego parlamentu w 2005 oraz samorządu w 2006 roku, układając nasze listy parytetowo i na przemiennie umieszczając na nich kandydatki i kandydatów, wyrównując w ten sposób szanse kobiet i mężczyzn.

Liczba głosów oddawanych na nasze członkinie i członków stale wzrasta i jesteśmy niemal pewni, że najbliższe wybory samorządowe przyniosą nam sukces wyborczy w kilku okręgach w Polsce.

Z naszych list startowała profesor Magdalena Środa, Radosław Gawlik, Jacek Bożek, Kinga Dunin, oraz wielu znanych działaczy i działaczek ekologicznych i feministycznych, a także przedsiębiorców i biznesmenów. Zielone szeregi partyjne wzmacniają także osoby publiczne, m.in.: Kazimiera Szczuka, Olga Tokarczuk czy Krystian Legierski.

Zyskaliśmy sympatię artystów, takich jak na przykład Marek Raczkowski.

W naszych szeregach mamy delegatów Europejskiej Partii Zielonych oraz Bałtyckiej Sieci Partii Zielonych. Zabieraliśmy głos w ważnych sprawach wspólnie z eurodeputownymi w Grupie Zielonych w Parlamencie Europejskim.

Współpracujemy z Przedstawicielstwem Fundacji im. Heinricha Bölla oraz innymi organizacjami propagującymi zielone rozwiązania. Nasi ludzie piszą i współredagują artykuły, książki, kreują wydarzenia obywatelskie, współdziałając z tak istotnymi ośrodkami opiniotwórczymi, jak Krytyka Polityczna, Instytut Energetyki Odnawialnej, Klub Gaja, Fundacja Feminoteka, Komuna Otwock czy Kongres Kobiet Polskich.

Od dwóch lat wydajemy gazetę „Zielone Wiadomości” i prowadzimy gościnne, zielone biuro w Warszawie. Bezpłatna gazeta pomaga nam w kontakcie z ludźmi w całym kraju oraz w popularyzacji zasad zielonej polityki. Zredagowana w przemyślany sposób, w atrakcyjnej szacie graficznej, stała się najbardziej rozpoznawalnym materiałem promocyjnym i wizerunkowym Zielonych.

Z kolei skromnie wyposażone biuro na ulicy Pięknej w Warszawie służy nie tylko Zielonym, ale także stanowi zaplecze dla działań zaprzyjaźnionych z nami organizacji związkowych i pracowniczych, pacyfistycznych, ekologicznych oraz grup obywatelskich. Stanowiło m.in. bazę organizacyjną jubileuszu 90-lecia uzyskania przez Polki praw wyborczych w polskim Sejmie oraz służyło regularnym spotkaniom ATTAC Polska, a także jako miejsce konferencji prasowej głodujących rolniczek ekologicznych w proteście przeciwko wprowadzaniu na polski rynek żywności modyfikowanej genetycznie. Dzięki biuru mamy miejsce do pracy i spotkań koła warszawskiego oraz – kilka razy w miesiącu – cyklicznych obrad władz partii.

Biuro stanowi dla partii nieocenioną z punktu widzenia wydatków partyjnych bazę noclegową w Warszawie.

Jako partia pozaparlamentarna poza darowiznami od osób prywatnych utrzymujemy się jedynie ze składek członkowskich.

Przed nami kolejny rok działalności – rok, w czasie którego odbędą się ważne dla nas wybory samorządowe.

Już teraz pracujemy na przyszły sukces i możemy pochwalić się, że dzięki zainicjowanej przez nas mobilizacji społecznej obroniliśmy warszawskie Pole Mokotowskie, rewitalizujemy tereny postindustrialne na Górnym Śląsku, edukujemy i szkolimy w zakresie zrównoważonego rozwoju przyszły elektorat na terenie całego kraju.

Wspólnie z Europejską Partią Zielonych wydaliśmy publikację Zielone Miasto Nowej Generacji, który stał się podstawą serii debat samorządowych w całej Polsce. Posiadamy i utrzymujemy nowoczesną stronę internetową, na bieżąco aktualizowaną. Wykorzystujemy wszelkie formy komunikacji wirtualnej, tak aby jak najlepiej docierać i wspierać lokalne działania naszych członkiń i członków, sympatyczek i sympatyków. Na przykład w Warszawie i w Gliwicach wspieramy działania służące zrównoważonemu transportowi i rozwojowi kultury – współuczestniczyliśmy w obronie kina Iluzjon, wspieraliśmy działania na rzecz powstania Muzeum Pragi i rewitalizacji Fortu Sokolnickiego w Warszawie, opowiadaliśmy się za zwiększeniem ilości buspasów (postulat ten ma wkrótce zostać zrealizowany przez władze Warszawy). Przygotowany przez nas projekt jednolitego oznakowania i czytelnych opisów tras pociągów dla Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej zyskał uznanie w oczach władz tych spółek. Z kolei na Śląsku bronimy gliwickich tramwajów, współinicjowaliśmy protest do Strasburga w sprawie budowy gliwickiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. W Poznaniu stanęliśmy po stronie mieszkanek i mieszkańców Krzesin, walczących z hałasem powodowanym przez F-16. Współopracowujemy kompleksowe dokumenty, takie jak projekty miejskich polityk klimatycznych i rozwojowych.

W działaniach ogranicza nas tylko jedno – brak funduszy! Wsparcie finansowe pozwoli nam wygrać z szarą codziennością – koniecznością opłat za czynsz, media, prowadzenie strony, przygotowywania akcji i wydawnictw.

W chwili obecnej w bardzo pilnym trybie szukamy środków na dalsze utrzymanie biura i promocję partii. Będziemy wdzięczni za każdą kwotę, która pomoże nam kontynuować skuteczną działalność na rzecz społeczno-politycznej zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju Polski. Pragniemy także zintensyfikować działania związane z wydawaniem „Zielonych Wiadomości”: planujemy, aby gazeta ukazywała się co kwartał, a do realizacji tego ambitnego zadania potrzebujemy pomocy finansowej. Chcielibyśmy podkreślić, że wszystkie działania polityczne prowadzimy w całości jako wolontariuszki i wolontariusze.

Upoważnieni przez Zarząd Partii Zielonych 2004 prosimy o darowizny na rzecz partii. O ile to możliwe, prosimy o kwoty nie mniejsze niż 100 PLN. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
W imieniu Zarządu Krajowego

Przewodniczący Dariusz Szwed
Przewodnicząca Agnieszka Grzybek

Informacje o zasadach przekazywania wsparcia na działalność Zielonych 2004

Wsparcie finansowe prosimy przekazać na konto partii Zielonych 2004
numer konta: 82 1020 1097 0000 7502 0099 8922
z opisem: darowizna na rzecz partii Zieloni 2004 „List Intencyjny"

Zieloni 2004 Partia Polityczna,
ul. Piękna 64 a, lok. 11, 00-672 Warszawa
PKO BP SA IX Oddział w Warszawie BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Uwaga: Zgodnie z prawem środki finansowe dla partii politycznych w Polsce mogą być przekazywane w formie darowizny jedynie przez osoby fizyczne, będące obywatel(k)ami polskimi, tylko przelewem na konto, kartą płatniczą lub czekiem w dowolnej walucie.

Maksymalna suma wpłat w danym roku kalendarzowym od jednej osoby fizycznej na rzecz partii politycznej nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 19 140 zł w 2009 roku.

Prosimy o jak najpilniejsze dokonanie wpłaty! Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJEMY!

Jeżeli to możliwe, prosimy także o przekazanie naszego apelu fundraisingowego na rzecz Zielonych 2004 życzliwym osobom, które chciałyby wesprzeć rozwój zielonej polityki w Polsce. Obecnie – przed wyborami do samorządowymi – szczególnie potrzebujemy tego rodzaju pomocy, a brak środków finansowych skutecznie utrudnia nasze działania.

Osoby kontaktowe w sprawach fundraisingowych:
Jakub Grabiec, skarbnik – + 48 501 233 917
Małgorzata Tkacz-Janik, fundraiserka – + 48 609 677 874

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...