26 października 2009

List Zielonych do burmistrza Białołęki

Szanowny Panie Burmistrzu!

Otrzymaliśmy wiadomość, iż w ramach planowanej rozbudowy cmentarza w Markach (przy ul. Kroczewskiej) celem zamienienia go na cmentarz dla Białołęki władze dzielnicy przewidują wycinkę 8 hektarów starodrzewia sąsiadującego z rezerwatem przyrody - Puszczą Słupecką. Będzie się to podobno wiązało z usankcjonowaniem zawłaszczenia przez zarząd cmentarza lasu należącego do Wojewody Mazowieckiego (część tego terenu została już wcześniej nielegalnie ogrodzona).

Uprzejmie prosimy o informację, czy powyższe wiadomości są prawdziwe, a jeśli tak – to czy władze dzielnicy nie dysponują alternatywnymi możliwościami rozwoju cmentarza, które nie pociągałyby za sobą zniszczenia obszarów leśnych – zielonych płuc dzielnicy.

Łączymy wyrazy szacunku,

W imieniu koła warszawskiego Zielonych 2004
Irena Kołodziej, przewodnicząca
Bartłomiej Kozek, przewodniczący

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...