27 maja 2008

Zielonych informacji ciąg dalszy

Warszawa: Pikieta dla dobrego transportu!

Buspasy? Zielona fala? Tania komunikacja publiczna?
Zapraszamy na pikietę komunikacyjną pod siedzibą ZTM - ul. Senatorska 37, od strony Placu Bankowego w poniedziałek, 2 czerwca o 16.30

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Warszawy,

2 czerwca 2008 r. wchodzi w życie podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej w Warszawie. Naszym zdaniem jest ona niepotrzebna i sprzeczna z potrzebami społecznymi. Wyższe ceny biletów to niższa konkurencyjność transportu zbiorowego, więcej samochodów na ulicach i jeszcze większe korki w mieście. Proponujemy władzom miasta alternatywę, która nie wymaga sięgania do kieszeni pasażerów:

1. Wyznaczenie pasów dla autobusów wszędzie, gdzie stoją one w korkach.
2. Wspólne pasy dla tramwajów i autobusów, np. na Moście Śląsko-Dąbrowskim.
3. Synchronizację sygnalizacji świetlnej, dającą tzw. „zieloną falę”, z pierwszeństwem dla tramwajów i autobusów.
4. Podniesienie wysokości opłat za parkowanie, rozszerzenie strefy płatnego parkowania, ograniczenia tranzytu przez centrum miasta.

Proponujemy, aby ostatni piątek miesiąca był dniem darmowych przejazdów komunikacją miejską oraz dodatkowo podwyższonych opłat parkingowych. Dzięki temu część kierowców przestanie korzystać w ten dzień z samochodów. Jest to szansa na promocję transportu publicznego, zmniejszenie korków i czystsze powietrze w Warszawie.

Co możesz zrobić?

- Przyjdź na pikietę w poniedziałek, 2 czerwca, o godz. 16:30, pod siedzibę ZTM, ul. Senatorska 37 - od strony Placu Bankowego,
- Poinformuj innych pasażerów oraz znajomych o tej inicjatywie,
- Odwiedzaj stronę akcji: www.odkorkuj.waw.pl

Zapraszają organizatorzy: Zieloni 2004 i Lewicowa Alternatywa.

Zieloni spotkali się z szefem SLD

Agnieszka Grzybek i Dariusz Szwed, przewodniczący Zielonych 2004 oraz Wojciech Olejniczak, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Tomasz Kalita, rzecznik partii, spotkali się 26 maja b.r. w warszawskim biurze Zielonych. Spotkanie było poświęcone omówieniu aktualnej sytuacji na scenie politycznej i możliwości współpracy programowej w perspektywie przyszłych wyborów parlamentarnych.

Przedstawiciele Zielonych i SLD rozmawiali o zdominowaniu sceny politycznej przez prawicę oraz o potrzebie przedstawienia programowych alternatyw, które byłyby interesujące dla wyborców. Zieloni zwrócili uwagę, że model modernizacji Polski wymaga poważnych korekt, co pokazał już w 2007 roku konflikt wokół Doliny Rospudy. Lansowany przez prawicę z PiS i PO tani i szybki rozwój musi być zastąpiony podejściem promujący zrównoważony rozwój, w którym kwestie społeczne, ekologiczne i gospodarcze są traktowane jako równie istotne. Przedstawiciele obu partii zgodzili się, że istnieje potrzeba inwestowania w kapitał społeczny, który jest czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy.

Szef SLD zadeklarował poparcie dla zmian zmierzających do zdemokratyzowania obowiązującej ordynacji wyborczej i ograniczenia finansowania komercyjnych kampanii wyborczych. Nie wykluczył współpracy Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej przy przedstawieniu w Sejmie rozwiązań prawnych zaproponowanych przez Zielonych.

Obecnie priorytetem Zielonych 2004 w wyborach europejskich w 2009 roku jest wzmocnienie Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim oraz osłabienie sił antyeuropejskiej prawicy. Polska powinna aktywniej włączyć się we wspólne działania Unii Europejskiej odpowiadające na wyzwania neoliberalnej globalizacji. Dobrym przykładem jest wspólna polityka ochrony globalnego klimatu i polityka energetyczna.

Spotkanie z przedstawicielami SLD było kolejnym z cyklu rozmów Zielonych z innymi partiami politycznymi. Dotychczas Zieloni spotkali się z Partią Kobiet, SdPl i Partią Demokratyczną.

Dla Zielonych priorytetem jest włączenie do rodzimej polityki kwestii praw człowieka, sprawiedliwości społecznej, zrównoważonego rozwoju, ekologii, faktycznego równouprawnienia i rozwijanie polityki międzynarodowej opartej na pokoju i globalnej solidarności.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...