25 maja 2008

Zaproszenie i oświadczenia

Warszawa: Zielone Kino w chińskich klimatach

Wieczór filmowy pt.: "Chiny w przededniu 19 rocznicy masakry na Placu Tiananmen" - w najbliższy czwartek, 29 maja o godz. 18.00 w biurze Zielonych na ul. Pięknej 64a, m.11

Część I: Chińska kultura i praktyka medytacyjna Falun Dafa

1) "Chińska Gala Noworoczna" - 3:48min. (po angielsku)
2) "Droga powrotu do własnego ja" - 16min. (po polsku)

- Podsumowany czas: około 20min.

Część II: Prześladowania Falun Gong w Chinach

1) "Sandstorm", zwiastun - 1:34min. (po angielsku)
2) "Peaceful Journey of Falun Dafa" - 26:17min. (po angielsku)
3) "Inscenizacja samospalenia na Placu Tiananmen" 21:12min. (po polsku)

- Podsumowany czas: około 48min.

Część III: Zło komunistycznego reżimu w Chinach i światowa akcja wypisywania się z Komunistycznej Partii Chin

1) "Tui Dang/Wypisz się" - 4:32min. (po angielsku)
2) "On How the Chinese Communist Party Is an Evil Cult/O tym jak Komunistyczna Partia Chin kultywuje zło" - 46:04min. (po angielsku)
3) "Sztafeta Znicza Praw Człowieka" - 4:06 (po angielsku)

- Podsumowany czas: około 54min.

Uwaga: W związku z tym, że najdłuższy film na spotkaniu będzie w języku angielskim, osobom które chciałyby go zobaczyć, a nie władają tym językiem proponujemy wcześniejsze zapoznanie się z tekstem 8 komentarza: "O tym jak Komunistyczna Partia Chin kultywuje zło" z publikacji: "Dziewięć Komentarzy na temat Partii Komunistycznej" dostępnej za darmo do wzięcia w biurze Zielonych 2004 lub bezpłatnie do ściągnięcia w Internecie ze strony: http://news.epochtimes.com/gb/4/12/13/n746020.htm

Prowadzenie: Bartłomiej Kozek (Zieloni 2004) i Marcin Klebba (Stowarzyszenie Falun Dafa)

Kolej i drogi ekspresowe lepsze od autostrad

Zieloni z zadowoleniem przyjmują propozycję rządu dotyczącą zastąpienia części planowanych autostrad drogami ekspresowymi

Partia Zieloni 2004 od lat proponuje odejście od drogiego programu budowy autostrad na rzecz tańszej modernizacji istniejących połączeń kolejowych i drogowych lub, tam, gdzie to konieczne, budowy nowoczesnych połączeń kolejowych i dróg ekspresowych. Rząd proponując obecnie odejście od budowy części autostrad na rzecz dróg ekspresowych zmierza we właściwym kierunku wskazywanym od lat przez Zielonych*.

„Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” oraz programy regionalne umożliwiają modernizację i rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej w Polsce, ale jak pokazał przykład Doliny Rospudy, projekty te muszą uwzględniać ochronę środowiska. Rząd powinien rozważyć zwiększenie środków na modernizację istniejącej sieci kolejowej w Polsce oraz przyspieszenie realizacji projektów europejskich korytarzy kolejowych. One odciążą istniejące drogi, zmniejszą emisję zanieczyszczeń pochodzących z transportu oraz zwiększą bezpieczeństwo podróżnych” – powiedział Dariusz Szwed, przewodniczący partii Zieloni 2004.

„Zmodernizowane połączenia kolejowe mogą w większym stopniu przejąć tranzytowy drogowy transport ciężarowy (tzw. TIRy) przerzucając kontenery na platformy kolejowe. To rozwiązanie tańsze jeśli uwzględnimy tzw. koszty zewnętrzne transportu takie jak: wypadki, niszczenie dróg, zanieczyszczenie powietrza i związane z tym pogorszenie stanu zdrowia społeczeństwa oraz niszczenie środowiska. Rozbudowywanie energooszczędnej infrastruktury kolejowej jest ważne z jeszcze jednego powodu: w sytuacji, gdy cena ropy na rynkach światowych gwałtowanie rośnie i będzie rosła nadal, mobilność społeczeństwa musi być zapewniona przy niewielkim zużyciu paliwa” – dodał Szwed.

„W realizacji części z tych zadań kluczowa jest współpraca transgraniczna z krajami leżącymi wokół Polski, w celu modernizacji połączeń międzynarodowych na wschód i na zachód. Jeśli nadal poważnie myślimy o zorganizowaniu Euro 2012 oraz o poprawie sytuacji na polskich drogach, koleje muszą przejąć lwią część podróżnych” - powiedziała Karolina Jankowska, członkini Rady Krajowej Zielonych 2004 współpracująca z partią Zielonych w Niemczech w zakresie promocji połączeń kolejowych pomiędzy Polską i Niemcami.

„Szybsza modernizacja międzynarodowych połączeń kolejowych umożliwi szybki dojazd do m.in. Berlina, Pragi, Wilna czy Kijowa, ale poprawi także połączenia z Wrocławiem, Poznaniem, Szczecinem, Olsztynem czy Lublinem” – dodała Jankowska.

* Więcej na temat dotychczasowych działań i postulatów partii Zielonych 2004 w obszarze polityki transportowej: http://www.transport.zieloni2004.pl.

Zieloni i Partia Kobiet – partie ponad podziałami

Zieloni i Partia Kobiet spotkali się w miniony weekend, by uzgodnić swoje wizje polityczne. Partię Kobiet reprezentowały: Anna Kornacka, przewodnicząca, Agnieszka Starzyk-Urbańska, wiceprzewodnicząca i Katarzyna Król – rzeczniczka PK. Ze strony Zielonych w rozmowach udział wzięli przewodniczący Agnieszka Grzybek i Dariusz Szwed oraz Bartłomiej Kozek, sekretarz zarządu, i Adam Ostolski, szef programowy.

Obie partie wskazały na konieczność podjęcia działań, które posłużą demokratyzacji polskiej sceny politycznej. Negatywnie oceniły nasilające się zjawisko komercjalizacji kampanii wyborczych, które ma niekorzystny wpływ na jakość demokracji w Polsce. Za jedno z pilniejszych zadań uznały zapewnienie kobietom większego udziału w polityce, tak by miały faktyczny wpływ na podejmowane decyzje. Partie nie wykluczyły wspólnego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 roku.

Anna Kornacka, przewodnicząca Partii Kobiet podkreśliła: - Jesteśmy partią realizującą konkretne cele, a nie prawicową czy lewicową. Te ideologiczne podziały są według nas już przestarzałe . Dla nas liczy się pragmatyzm i troska o dobre życie przyszłych pokoleń (ekologia, edukacja, macierzyństwo) i dlatego nie wykluczamy współpracy z Zielonymi, z którymi będziemy współpracować nad konkretnymi zadaniami. Obserwujemy, jak obecnie rządzące partie traktują swoje zwycięstwo wyborcze jako łup dający im prawo do decydowania w imieniu wszystkich. Nie uważamy tego za prawdziwą demokrację. Będziemy dążyć do zwiększenia w niej udziału kobiet oraz innych grup nie mających realnego wpływu na decyzje na wszelkich szczeblach od samorządów poprzez parlament polski i europejski.

- W Partii Kobiet dostrzegamy potencjalnego sojusznika. Łączą nas niektóre kwestie programowe, głównie w zakresie konieczności poprawy sytuacji kobiet w Polsce i stworzenia warunków, które umożliwią im faktyczny i pełny udział w życiu politycznym, ekonomicznym, społecznym – powiedziała Agnieszka Grzybek, przewodnicząca Zielonych. – Dostrzegamy także pewną wspólnotę początków. Jedna i druga partia wyrosła z niezgody na nierealizowanie obietnic wyborczych przez partie, które od lat były obecne na scenie politycznej, lecz w niewystarczający sposób dbały o prawa kobiet czy kwestie związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem – dodała.

- Zieloni i Partia Kobiet podkreślają potrzebę zmiany ordynacji wyborczej, która blokuje dostęp do polityki nowym podmiotom, czemu obie partie dały wyraz podpisując wspólne stanowisko po wyborach w 2007 roku, w którym wskazały na zjawisko „recyklingu polityków”* – stwierdził Dariusz Szwed, przewodniczący Zielonych. Polki i Polacy potrzebują więcej świeżości w polityce i nowoczesnych propozycji programowych – wybory do Parlamentu Europejskiego są szansą na wzmocnienie aktywnej roli Polski w polityce europejskiej, w której obecnie naszymi reprezentantami są m.in. takie polityczne dziwolągi, jak Maciej Giertych rozprawiający o Smoku Wawelskim, jako dowodzie na pochodzenie człowieka od Boga. Ich miejsce w przyszłym Parlamencie Europejskim w kadencji 2009-2014 muszą zająć mądre polityczki i mądrzy politycy – dlatego Zieloni rozpoczęli rozmowy z Partią Kobiet - dodał.

* Recykling polityków – czy mamy inną Polskę po wyborach 21 października?, http://www.zieloni2004.pl/old_www/portal/index.php?s1=show2&s2=2709

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...