19 kwietnia 2008

Zaproszenia majowo - kwietniowe

W planach na najbliższe dni - imprezy, które organizujemy, współorganizujemy lub które bardzo popieramy. A to nie wszystko - na dniach poinformujemy o planowanej debacie gospodarczej, która szykuje się nam z końcem kwietnia. Bądźcie czujni i odwiedzajcie Zieloną Warszawę, na pewno będziecie wiedzieć więcej!

Otwarta dla Wszystkich promocja pierwszego w Polsce przewodnika genderowego dla szkół!

Fundacja im. Friedricha Eberta i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej serdecznie zapraszają na spotkanie promujące pierwszy w Polsce podręcznik genderowy pt. "Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli", które rozpocznie się 24 kwietnia br., (czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, ul. Szpitalna 5/22. Partner przedsięwzięcia: Fundacja „Przestrzenie Dialogu”. Patronat medialny spotkania: Fundacja Feminoteka i Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”.

W ramach spotkania zaplanowano dwugodzinną debatę nt. edukacji na rzecz równości i dwugodzinne warsztaty nt. pracy z ww. podręcznikiem.

Moderatorką debaty będzie dr Ewa Majewska, autorka podręcznika, feministka, filozofka. Do panelu zaproszone/ni zostały/li: prof. Magdalena Środa, była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, dr Krystyna Starczewska, Dyrektorka Gimnazjum Społecznego nr 20

w Warszawie, Ewa Rutkowska, autorka podręcznika, związana z Fundacją Feminoteka, Jarosław Lipszyc z Fundacji "Nowoczesna Polska", Artur Chludziński z Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciel/ka Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po debacie, ok. godz. 13:30, Ewa Rutkowska i Anna Wołosik, współautorka podręcznika, założycielka Stowarzyszenia "W stronę dziewcząt", poprowadzą warsztaty nt. pracy z podręcznikiem dla osób zainteresowanych używaniem go w praktyce.

Poradnik, podejmujący zagadnienia tożsamości i równouprawnienia płci, problematyki dyskryminacji i stereotypu, cechuje przede wszystkim silne zorientowanie na praktykę i warsztatowy charakter pracy z młodzieżą. Powstaniu publikacji towarzyszyła myśl, że w związku

z ograniczonym dostępem do kształcenia w zakresie tematyki genderowej, antyprzemocowej i antydyskryminacyjnej zainteresowane osoby rzadko są w stanie podjąć studia lub uczestniczyć w działaniach służących podwyższeniu kwalifikacji w tej dziedzinie. Mamy zatem nadzieję, że zarówno spotkanie, jak i podręcznik okażą się atrakcyjne i godne Państwa uwagi oraz przyczynią się w znaczący sposób do pogłębienia wiedzy z ww. problematyki wśród osób na co dzień związanych z edukacją młodych ludzi, reprezentujących organizacje pozarządowe realizujące projekty antydyskryminacyjne, pracujących w mediach i środkach masowego przekazu oraz prowadzących edukację nieformalną.

Zielone Kino: Niewygodna prawda

Zapraszamy do Zielonego Kina 24 kwietnia (czwartek), godz. 18.00 na film Niewygodna prawda, pokazujący walkę Ala Gore’a, byłego wiceprezydenta USA, z globalnym ociepleniem. Po filmie dyskusja z udziałem prof. Ludwika Tomiałojcia, członka Rady Krajowej Zielonych.

Ludzkość siedzi na bombie zegarowej. Jeśli potwierdzą się analizy naukowców, mamy tylko dziesięć lat, żeby zapobiec katastrofie, która może zniszczyć cały system klimatyczny naszej planety, doprowadzając do niespotykanych zmian pogodowych, powodzi, suszy, epidemii i zabójczych uderzeń fal gorąca.

Reżyser Davis Guggenheim prezentuje przebój Festiwalu Filmowego Sundance Niewygdna prawda pokazującego zaangażowanie Ala Gore’a w działania, które mają zapobiec globalnemu ociepleniu. Swoją walkę podjął w 2000 roku, po przegranych wyborach prezydenckich, od tego czasu odwiedził wiele krajów, apelując do rządów o podjęcie wysiłków, które mogą uratować ziemię przed nieodwracalnymi zmianami i zapobiec skutkom „planetarnego stanu kryzysowego”.

Po pokazie zapraszamy na dyskusję z udziałem prof. Ludwika Tomiałojcia, biologa-ekologa, wykładowcy na Wydziale Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, członka Rady Krajowej Zielonych 2004. Prof. Tomiałojć przez jedenaście lat przewodniczył Komitetowi Ochrony Przyrody PAN oraz Polskiemu Komitetowi Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). W ciągu minionego roku wygłosił prelekcje w całym kraju na temat energetyki atomowej i skutków Czarnobyla, energetyki odnawialnej w związku z ociepleniem klimatu i obaw związanych z wprowadzeniem organizmów modyfikowanych genetycznie.

Miejsce: ul. Piękna 64 a lok. 11 (III p.)

Niech się święci 1 maja!

Warszawscy Zieloni 2004 włączają się w organizację pochodu z okazji Święta Pracy, organizowanego przez środowiska wolnościowe, który ruszy w południe 1 maja spod Ministerstwa Gospodarki. Mówimy "nie" planom pogorszenia jakości miejsc pracy!

Demonstracja pierwszomajowa jest otwarta dla wszystkich środowisk antyautorytarnej lewicy – to znaczy dla wszelkich grup, partii, stowarzyszeń i innych podmiotów definiujących się jako anarchistyczne lub lewicowe, z wyjątkiem tych, które w swojej praktyce działania, refleksji teoretycznej i symbolice odwołują się do systemów totalitarnych – np. używają flag ZSRR, czy głoszą pochwałę stalinizmu.

Nie chcemy manifestować wspólnie z pogrobowcami dyktatorów,ale otwarci jesteśmy na wspólne działania i dyskusje z organizacjami, które stosują inną taktykę (partyjną czy też pozaparlamentarną) lub odwołują się do innych idei. Z tego też powodu, demonstracja nie jest apartyjna ani nie wprowadzamy zasady „no logo” (jak miało to miejsce na ostatnim proteście przeciwko tarczy antyrakietowej w Słupsku). Jedynym ograniczeniem jest niezgoda organizatorów na symbolikę totalitarną (flagi z sierpem i młotem).

Mamy nadzieje, że wspólną walką po konkretnymi hasłami będą zainteresowane różne środowiska – nie tylko anarchistyczne, ale i socjalistyczne, ekologiczne, feministyczne, czy alterglobalistyczne.

Naszym zdaniem, demonstracja nie powinna być festiwalem mody - jej przebieg i trasa powinny być ściśle związane z tematyką. Dlatego też zaplanowaliśmy rozpoczęcie jej pod gmachem Ministerstwa Gospodarki (na Placu Trzech Krzyży), a następnie przemarsz mijający takie punkty jak:

* Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (odpowiedzialne za politykę zatrudnienia)

* Państwową Inspekcję Pracy (bierną i niewiele robiącą aby przeciwstawić się łamaniu praw pracowniczych przez pracodawców)

* Agencję Pracy Tymczasowej „Workservice” (tego „dodatkowego szefa”,dzięki któremu rosną zyski wielu firm,a płace wielu osób są poniżej kosztów utrzymania)

* Siedzibę Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” (agresywnego rzecznika interesów kapitału, systematycznie deprecjonującego prawa pracownicze)

Liczymy, że uda nam się tym razem pokonać bierność społeczną i głośno i wyraźnie zamanifestować naszą niezgodę na obecny stan rzeczy.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...