14 sierpnia 2012

Warszawscy Zieloni w obronie handlu w przejściach podziemnych

Warszawskie koło Partii Zieloni z niepokojem obserwuje eskalację konfliktu wokół lokali handlowych w przejściach podziemnych koło Dworca Centralnego. Szczególnie mocno protestujemy przeciwko bezprawnemu traktowaniu kupców i nierespektowaniu ich podstawowych praw obywatelskich. Mimo że działania prawne są w toku, spółka łamie prawo, a policja nie reaguje.

Za niesprawiedliwe i niegodne uważamy takie praktyki jak: nagłe 400-procentowe podwyżki, odłączanie instalacji elektrycznej oraz wodnej, bezprawne zajęcie mienia, stronnicze zachowanie policji. Godne potępienia są praktyki jak szantaż, zastraszanie i brak dialogu.

Wzywamy Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg Miejskich do podjęcia mediacji pomiędzy Stowarzyszeniem Kupców Warszawa Centrum a spółką Warszawskie Przejścia Podziemne. Przypominamy wam: Warszawa należy do nas wszystkich! Czy do Ratusza należy racjonalne gospodarowanie miastem czy gospodarka rabunkowa? - to miasto zarobi na tej zmianie czy spółka?

„Podstawową cnotą polityków jest umiejętność wsłuchiwania się w głosy obywateli. Najwidoczniej jednak warszawscy politycy zamiast słuchać i prowadzić dialog wolą zarządzać miastem przez spółki z o.o. Proponuję bycie konsekwentnym i przekształcenie w spółkę z o.o. Urzędu Miasta” - mówi Piotr Kozak, członek warszawskiego koła partii Zieloni.

„Stawiajmy na przedsiębiorczość, na rozwój małych i średnich firm - to hasła przyświecające naszej gospodarce. Ten konflikt pokazuje nam coś zupełnie innego. Urzędnicza odpowiedzialność to nie zarządzanie miastem jak prywatną firmą dla własnych doraźnych korzyści” - mówi Elżbieta Hołoweńko, przewodnicząca koła warszawskiego partii Zieloni.


Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...