15 lutego 2009

Ecosprinter: Zielone technologie - następna rewolucja

Podczas aktualnego kryzysu gospodarczego rząd Irlandii podejmuje starania, by zachęcić do inwestowania w nowoczesne technologie. Inwestycje w tego typu działania będą mogły liczyć na specjalne przywileje podatkowe, znacząco obniżające koszty i umożliwiające większe zyski z tego typu działalności. Stawka podatkowa dla firm i związków firm wynosić będzie 15%, podczas gdy przedsiębiorstwa inwestujące w sektor high-tech zapłacą jedynie 12,5% - dużo mniej niż standardowy, 22-procentowy podatek od zysków kapitałowych. Tego typu działania są pozytywnym sygnałem, dawanym przez rząd by stymulować rozwój nowych przedsiębiorstw, wydaje mi się jednak, że potrzebny jest radykalny krok nieco w innym kierunku.

Moja propozycja to wyłączanie z podatku od zysków kapitałowych sum, które były reinwestowane w lokalne, irlandzkie, przyjazne dla środowiska miejsca pracy albo w badania i rozwój (R+D) w dziedzinie zielonych technologii. Ekonomie oparte na dużych inwestycjach w badania i rozwój mają dużo lepszą podstawę ekonomiczną i lepiej radzą sobie z gospodarczą recesją. Inwestycje w zieloną technologię i przyjazne środowisku przedsięwzięcia poprawiłyby konkurencyjność irlandzkiej ekonomii i przyczyniłyby do powstania zrównoważonego środowiska dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Irlandia wiele zyskała na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w przeszłości, jednak nasza atrakcyjność w tym względzie spadła z powodu wzrostu kosztów pracy i produkcji w przeciągu ostatnich lat. Potrzebujemy zatem stymulowania rodzimego przemysłu i usług w zrównoważonych społecznie, ekologicznie i ekonomicznie sektorach. Doświadczenia w budownictwie jasno pokazują, że działania w sferze podatkowej są efektywnym narzędziem kształtowania polityki w danym kierunku. Potrzebujemy wesprzeć nasze inwestycje zagraniczne przyjmując aktywną politykę stymulującą rodzimą gospodarkę. Proces ten sprawi, że staniemy się bardziej samowystarczalni i zdolni lepiej bronić tego, co mamy, tak surowce, jak i ludzi, co jest koniecznością w obliczu obecnego kryzysu ekonomicznego i ekologicznego.

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Niektórzy Polscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z zagrożenia ekologicznego. Dorym przykładem jest dzialalność prezesa Kulczyk Holding Jana KulczykaKulczyk Holding, który przejął stery w organizacji Green Cross International.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...